W wyniku przeprowadzonego przez Urząd Marszałkowski procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie wybrany został Pan Bernard Mucha, zamieszkały w Nasielsku.

 
Data publikacji: 16-05-2016 r.

„Modernizacja systemu grzewczego na gaz płynny w budynku biurowym w Inspektoracie Sierpc Oddział Płock dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 18.715,00 zł”

 
Data publikacji: 13-11-2015 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa prawobrzeżnego wału rzeki Jeziorki, gm. Konstancin-Jeziorna"

 
Data publikacji: 28-10-2015 r.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Płocku zawarł umowę na dofinansowanie zadania pn. "Remont pompowni Wykowo gm. Słupno"

 
Data publikacji: 13-10-2015 r.
W związku z uciążliwymi warunkami pracy, spowodowanymi wysokimi temperaturami, informuję o zmianie godzin pracy Zarządu, Oddziałów oraz Inspektoratów WZMiUW w Warszawie. W dniu 11.08.2015 r. placówki będą czynne w godzinach 7.30-14.30, natomiast w dniach 12-14 sierpnia 2015 r. w godzinach 07.00-14.00.
 
Data publikacji: 11-08-2015 r.