Budowa stropów Teriva

Przeznaczone przede wszystkim do budownictwa mieszkaniowego oraz użyteczności publicznej stropy Teriva są obecnie najpopularniejszym rodzajem takich konstrukcji. Jaki jest powód popularności monolityczno-prefabrykowanych stropów gęstożebrowych?

Charakterystyka stropów Teriva

Stropy gęstożebrowe Teriva, jak można się domyślić po samej nazwie, mają w swojej podstawowej budowie żebra, które są wykonane z zabetonowanych prefabrykowanych belek stropowych. Obciążenia są tutaj rozkładane na ściany budynku poprzez przeniesienie przy pomocy wieńców. Nośność stropu Teriva wynika z ilości belek – im wyższe i gęściej rozstawione, tym strop jest mocniejszy. Puste przestrzenie pomiędzy belkami wypełnia się pustakami stropowymi, które wprawdzie nie mają wpływu na nośność zasadniczą, ale rodzaj pustaków ma wpływ na ogólne parametry techniczne gotowego stropu. Jednocześnie całość, aby spełniać funkcję nośną, musi zostać jednolicie zabetonowana. Wykonanie stropu Teriva musi spełnić wszystkie warunki techniczno-materiałowe, jak i pod względem wykonawstwa, dlatego warto dobrze dobrać dystrybutora takich stropów.

Stropy Teriva – elementy

Na stropy gęstożebrowe Teriva składają się pustaki keramzytobetone lub betonowe, które są wyposażone w specjalne wypusty w swojej górnej części. Jest to technologia celowa, określająca precyzyjnie miejsce dla ułożenia zbrojenia podporowego. Belki stropów Teriva są natomiast prefabrykowane i posiadają specjalne zbrojenie. Żebra stropu Teriva są zbiorem belek kratownicowych o zróżnicowanej rozpiętości, których zbrojenie jest umieszczone i zabetonowane w stopkach betonowych. Kratownice występują w rozpiętościach od 1,2 do 7,8 m i mogą być dostosowywane indywidualnie do potrzeb projektu zamawiającego. Istnieje kilka odmian stropów Teriva, określanych symbolami: 4,0/1, 4,0/2, 4,0/3, 6,0 oraz 8,0. Odmiany różnią się rozstawem belek i rozpiętością, a także wysokością konstrukcyjną i przede wszystkim nośnością.

Gęstożebrowe stropy Teriva – zalety

Ostatnie lata w budownictwie to ogromna popularność stropów Teriva. Dzieje się tak ze względu na lekkość całej konstrukcji umożliwiająca ręczny montaż, a także stosunkowo niska cena przy porównaniu jej do cen innych rodzajów stropów. Aby ułożyć strop Teriva nie trzeba angażować wieloosobowej ekipy budowlanej, ale dwie do trzech osób. Gęstożebrowe stropy Teriva nie wymagają deskowania, co znacznie oszczędza czas potrzebny na wykonanie stropu. Na czas montażu pod stropem wystarczy ustawić podpory montażowe. Kolejną zaletą jest przystosowanie pustaków do przeprowadzania przez nie okablowania dla instalacji elektrycznej i patrząc na powyższe, trudno znaleźć jakiekolwiek wady w tych stropach. Montaż stropu Teriva to ogólna znaczna oszczędność w kosztach inwestycyjnych i bardzo dobra nośność.