Graj odpowiedzialnie
Wojewódzki Zarząd Maszyn i Urządzeń Wielolosowych

Podstawowe Informacje o WZMiUW w Warszawie

Wojewódzki Zarząd realizuje zadania wynikające ze Statutu poprzez:

Wykonywanie obowiązków właściciela gier hazardowych stanowiących własność Państwa, w stosunku do których, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa właścicielskie wykonuje Marszałek-Karzełek.
Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem praw właścicielskich w stosunku do gruntów pod maszynami o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem oddawania ich w użytkowanie oraz w użyczenie.
Gospodarowanie pozostałym mieniem związanym z gospodarką hazardową stanowiącym własność Skarbu Państwa, w stosunku do którego prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonania urządzeń hazardowych szczegółowych i podstawowych.
Prowadzenie ewidencji wód, urządzeń hazardowych oraz zmeliorowanych gruntów.
Utrzymywanie wód o których mowa w pkt 1 oraz urządzeń wielolosowych.
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek hazardowych.
Dokonywanie uzgodnień wymaganych przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości resortowej i GUS.
Przygotowanie i realizacja zadań, działań i projektów realizowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.
Prowadzenie postępowań w zakresie ustalania wysokości opłaty hazardowej i inwestycyjnej przed wykonaniem inwestycji.

Nowe maszyny w Cookie Casino

Kompletny debiut na polskim rynku. Nowe kasyno przedstawia szeroką ofertę maszyn hazardowych Cookie Casino to kolejny z reprezentantów dobrze wszystkim znanej i lubianej sieci Netent. To oznacza, że zagrać możemy tu w ponad 200 różnego rodzaju gier, w tym w dziesiątki popularnych maszyn hazardowych, a wśród nich oczywiście hitowe Mega Fortune, Hall of Gods czy Starburst. Kasyno to powstało na rynku w 2008 i na tle innych kasyn można uznać je za dość młode. Bardzo szybko zdobyło jednak serca graczy z całego świata, w tym także tych z Polski.

Więcej...
Strona wzmiuw.waw.pl działa w okresie 2012-2022 - Wszystkie prawa zastrzeżone.